Wydawanie wypisów i wyrysów ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Koscielne''

2015-03-04 1300
Art. czytany: 2813 razy

Wydawanie wypisów i wyrysów ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Koscielne''

Wydawanie wypisów i wyrysów ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne'