Podmiot odbierający odpady od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

2014-12-17 1214
Art. czytany: 2962 razy

Nowy podmiot odbierający odpady od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne informuje mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych został wyłoniony wykonawca, który będzie świadczył w/w usługi od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.
Nowy wykonawca:
Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
ul. Mościckiego 43, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Tel. (41) 251-28-39


Harmonogram odbioru odpadów i kosze od nowego wykonawcy zostaną dostarczone najpóźniej do 15 stycznia 2015 r.