STATEGIA ROZWOJU GMINY NA LATA 2014-2020

2014-05-08 1437
Art. czytany: 3063 razy

załącznik do uchwały Rady Gminy nr XLII/264/2014

Treść Strategii Rozwoju zamieszcza się w postaci załącznika.