INFORMACJA

2012-03-13 1050
Art. czytany: 3069 razy

Stypendium Szkolne

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne uprzejmie informuje o konieczności złożenia oświadczenia o dochodach potwierdzającego uprawnienie do otrzymania stypendium szkolnego na okres Styczeń – Czerwiec 2012 r.
Formularz oświadczenia jest do odebrania w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2A w pokoju 119 w godz. od 8:00 do 15:00 w dni powszednie oraz na stronie internetowej Urzędu gminy Skarżysko Kościelne: www.ugskarzysko.bip.doc.pl
Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w terminie do 31 marca 2012r. w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne w pokoju 119.

Wójt Gminy
Skarżysko Kościelne
(-) Zdzisław Woźniak