SKŁAD RAD SOŁECKICH W KADENCJI 2010-2014

2011-04-07 1414
Art. czytany: 7718 razy

Skład Rad Sołeckiech w Gminie Skarżysko Kościelne

Skład Rad Sołeckich 2010 -2014

Rada Sołecka wsi Świerczek

Tomasz Bilski – sołtys
1.Maciej Wiaderny - przewodnicząca Rady Sołeckiej
2.Eliza Polańska
3.Jadwiga Sykulska
4.Andrzej Ołownia
5.Grzegorz Karpeta

Rada Sołecka wsi Grzybowa Góra

Gabriel Szewczyk – sołtys
1. Piętak Magdalena – przewodniczący Rady Sołeckiej
2. Bułka Radosław
3.Pik Sebastian
4.Błach Stefan
5.Kocia Edyta
6.Król Małgorzata
7.Dwojak Waldemar

Rada Sołecka wsi Lipowe Pole Plebańskie

Niziołek Stanisław – sołtys
1.Chyb Tadeusz – przewodniczący Rady Sołeckiej
2/ Kępa Renata
3/ Szymczyk Jadwiga
4/ Jaromin Elżbieta
5/ Korycki Jerzy
6/ Bernat Jerzy
7/ Midura Lech

Rada Sołecka wsi Michałów:

Wąsowski Jan – sołtys
1. Kutera Waldemar – przewodniczący Rady Sołeckiej
2.Dudek Mirosław
3. Materek Mirosława
4. Błach Damian
5.Rymarczyk Zdzisław

Rada Sołecka wsi Lipowe Pole Skarbowe

Foch Włodzimierz – sołtys
1. Wiesława Krzentowska – przewodniczący Rady Sołeckiej
2.Emilia Dziewit -podjęta uchwała o rezygnacji w dn. 26.09.2013r
3.Mariola Sadza -podjęta uchwała o rezygnacji w dn. 26.09.2013r
4.Barbara Zając -podjęta uchwała o rezygnacji w dn. 26.09.2013r
5.Sadza Paweł -podjęta uchwała o rezygnacji w dn. 26.09.2013r

Na zebraniu wiejskim w dn. 26.09.2013r przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej w których wybrano:
2. Kowalik Robert
3. Sadza Agnieszka
4. Niziołek Edyta
5. Łysakowska Elżbieta

Rada Sołecka wsi Majków:

Mieczysława Miernik - sołtys
1. Krzysztof Kasprzycki – przewodniczący Rady Sołeckiej
2. Adam Borowiec
3.Danuta Jasiewska
4.Grażyna Stępień
5.Leszek Jeziorski
6.Aneta Leśniewska
7.Karolina Miernik
8.Jan Solarz
9.Mariusz Szwanke


Rada Sołecka wsi Kierz Niedźwiedzi:

Czubak Stanisław – sołtys
1.Krzysztof Wiatr - przewodniczący Rady Sołeckiej
2. Jan Ulewiński
3. Tomasz Winiarski
4.Bodo Mirosława
5.Mariola Szumiał
6.Alicja Seweryn

Rada Sołecka wsi Skarżysko Kościelne I
Waldemar Błach sołtys
1. Kocia Zygmunt – przewodniczący Rady Sołeckiej
2. Kocia Grzegorz
3. Stefańska Jadwiga
4. Kwiatkowska Joanna
5. Drzewiecki Wojciech
6. Niewczas Anna
7. Parszewska Agnieszka
8. Danuta Szymńska
9. Kowalik Ryszard

Rada Sołecka wsi Skarżysko Kościelne II
Stefa Kiełek – sołtys
1. Irena Sykulska – przewodniczący Rady Sołeckiej
2. Płusa Szymon
3. Kowalik Bogusława
4. Derlatka Wiesław
5. Tokarski Stanisław
6. Sułek Wanda
7. Białkowski Mieczysław