Zarządzenie Nr 149/2022

2022-12-01 1257
Art. czytany: 493 razy

z dnia 28.11.2022 r.

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok.