Zarządzenie Nr 106/2022

2022-09-29 1457
Art. czytany: 175 razy

z dnia 27.09.2022 r.

W sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Grzybowa Góra w celu przeprowadzenia wyboru członka rady, Przewodniczącego Rady Sołeckiej i Sołtysa wsi Grzybowa Góra.