Uchwała Nr XXXVII/251/2021

2021-12-07 0953
Art. czytany: 394 razy

z dnia 06 grudnia 2021 r.

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych warunków odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki domowe, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym.