Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w 2021 r.

2021-04-07 1450
Art. czytany: 2113 razy

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w 2021 r

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w 2021 r.
- w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
do pobrania w formie załączników.