Zarządzenie Nr 11/2021

2021-02-23 1022
Art. czytany: 105 razy

z dnia 17.02.2021 r.

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok.