Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za 2019 rok.

2021-02-22 0839
Art. czytany: 93 razy

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za 2019 rok.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za 2019 rok.