Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania za 2019 rok.

2021-02-22 0838
Art. czytany: 100 razy

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania za 2019 rok.

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania za 2019 rok.