Deklaracja dostępności

2020-09-29 1321
Art. czytany: 1846 razy

Deklaracja w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Deklaracja w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności – Monika Mączyńska – Sekretarz Gminy
Kontakt: [email protected]
[email protected]
lub tel.412714466

W zakresie dostępności cyfrowej:
Gmina Skarżysko Kościelne systematycznie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, dokładamy wszelkich starań, aby na bieżąco usuwać bariery stwierdzane w dostępności do treści publikowanych na stronie internetowej - oświadczenie to ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Skarżysko Kościelne.

W zakresie problemów w obszarze dostępności cyfrowej oraz skargami związanymi z jej funkcjonowaniem prosimy o kontakt: starszy informatyk Michał Walkiewicz - mail: [email protected]
lub telefon 412714466.

W zakresie dostępności architektonicznej:

Siedziba Gminy Skarżysko Kościelne mieści się w budynku administracyjnym ul.Kościelna 2a; 26-115 Skarżysko Kościelne.

Do budynku prowadzą trzy wejścia dla klientów oraz wejście gospodarcze. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, pozostałe dwa wejścia to wejścia ze schodami. Na parterze budynku, w celu zapewnienia łatwiejszego dostępu, znajduje się kasa Urzędu, Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz jednostki obce, tj. Oddział Banku Spółdzielczego w Wąchocku oraz Poczta Polska, natomiast sekretariat i pokoje merytoryczne Urzędu Gminy znajdują się na piętrze budynku, niestety w budynku nie ma windy, jednak po uprzednim zgłoszeniu potrzeby zorganizowany zostanie dostęp alternatywny - pracownicy merytoryczni schodzą na parter budynku do klienta.

Przed budynkiem znajduje się wyznaczone i oznakowane 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W zakresie dostępności organizacyjno-komunikacyjnej:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma też pętli indukcyjnych.

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem Urzędu za pomocą:

tel: 412714466
mail: [email protected]

podając datę oraz godzinę wizyty w urzędzie oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia urząd zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.