Zarządzenie Nr 74/2020

2020-07-13 1340
Art. czytany: 100 razy

z dnia 06.07.2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok