Zarządzenie Nr 70/2020

2020-07-06 1509
Art. czytany: 116 razy

z dnia 30.06.2020 r.

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok