Zarządzenie Nr 67/2020

2020-07-03 1207
Art. czytany: 109 razy

30.06.2020 r.

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok.