Zmiana numeru konta bankowego dot. opłat za odpady

2019-12-27 1251
Art. czytany: 1932 razy

Zmiana numeru konta bankowego dot. opłat za odpady

Urząd Gminy Skarżysko Kościelne zawiadamia mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne, że od dnia 01.01.2020 r. zmianie ulega rachunek bankowy na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wyżej wymienioną opłatę należy uiszczać wpłatą gotówkową w kasie Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne lub przelewem na nowy rachunek bankowy
Nr: 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037
z dokładnym opisem przelewu tj. imię i nazwisko, dokładny adres posesji, z zapisem „opłata za odpady komunalne za okres ……………”.

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XX/119/16 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami, opłatę należy uiszczać bez wezwania, raz na dwa miesiące w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w następujących terminach:
1/ do 28 lutego danego roku za miesiące styczeń i luty,
2/ do 30 kwietnia danego roku za miesiące marzec i kwiecień,
3/ do 30 czerwca danego roku za miesiące maj i czerwiec,
4/ do 31 sierpnia danego roku za miesiące lipiec i sierpień,
5/ do 31 października danego roku za miesiące wrzesień i październik,
6/ do 10 grudnia za miesiące listopad z dołu i za grudzień z góry.