Interpelacja Radnego Michała Rymarczyka z dnia 19 listopada 2019 r.

2019-12-02 1524
Art. czytany: 1615 razy

z dnia 19 listopada 2019 r.

Interpelacje podaje się w postaci załącznika.