Interpelacja Radnej Marzeny Piętak z dnia 19 listopada 2019 r.

2019-12-02 1520
Art. czytany: 2194 razy

z dnia 19 listopada 2019 r.

Interpelacje podaje się w postaci załącznika.