Stan bezrobocia oraz realizacja subsydiowanych form zatrudnienia w 2004 r.

2005-01-31 1028
Art. czytany: 4080 razy

Łagodzenie skutków bezrobocia

Stan bezrobocia w Gminie Skarżysko Kościelne na dzień 30.11.2004 roku

z terenu gminy Skarżysko Kościelne zarejestrowanych było 902 osoby w tym:
- z prawem do zasiłku 159 osób
- bezrobotne kobiety 430 osób, a z prawem do zasiłku 77 osób
- bezrobotni niepełnosprawni 9 osób
- długotrwale bezrobotni (pow. 12 m-cy) 404 osoby

W ramach współpracy Gminy Skarżysko Kościelne z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej w roku 2004 korzystaliśmy z następujących form zatrudnienia subsydiowanego:

W ramach robót publicznych – 79 osób:
UMRP/2003/0109 w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych
17.11.2003 – 16.05.2004 – 6 osób

UMRP/2003/0120 w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych
15.12.2003 – 30.03.2004 – 21 osób

UMRP/2003/0021 w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych
16.02 – 15.08.2004 – 2 osoby

UMRP/2003/0109 w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych
05.04 – 09.04.2004 – 50 osób

W ramach prac interwencyjnych – 59 osób:
UMPI/2003/0073 w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych
22.09.2003 – 21.03.2004 – 6 osób

UMPI/2004/0045/1.3 w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych
16.06 – 14.09.2004 – 5 osób
16.06 – 30.11.2004 – 5 osób

UMPI/2004/0061/1.3 w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych
19.07 – 19.10.2004 – 1 osoba

UMPI/2004/0064/1.3 w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych
26.07 – 30.11.2004 – 1 osoba

UMPI/2004/0085 w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych
07.09 – 30.11.2004 – 15 osób

UMPI/2004/0091 w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych
20.09 – 30.11.2004 – 5 osób

UMPI/2004/0094 w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych
23.09.2004 – 22.03.2005 – 1 osoba

UMPI/2004/0103 w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych
15.11.2004 – 15.12.2005 – 15 osób
15.11.2004 – 15.02.2005 – 5 osób

W ramach staży absolwenckich – 12 osób:
UmSt/03/0330 – w sprawie odbywania stażu u pracodawcy przez bezrobotnego absolwenta
08.08.2003 – 07.04.2004 – 4 osoby

UmSt/04/0026 – w sprawie odbywania stażu u pracodawcy przez bezrobotnego absolwenta
01.04 – 30.06.2004 – 2 osoby

UmSt/04/0011/1.2 – w sprawie odbywania stażu u pracodawcy przez bezrobotnego absolwenta
21.06 – 20.09.2004 – 2 osoby

UmSt/04/0206 – w sprawie odbywania stażu u pracodawcy przez bezrobotnego absolwenta
20.12.2004 – 30.11.2005 – 4 osoby (stażyści do obsługi GCI)