Uchwała Nr 119/II/2019 VIII Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 września 2019 roku

2019-10-09 1500
Art. czytany: 2181 razy

Uchwała Nr 119/II/2019 VIII Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 września 2019 roku

Uchwała Nr 119/II/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 września 2019 roku