Punkt selektywnej zbiórki odpadów

2019-06-14 0813
Art. czytany: 3298 razy

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy Gminy Skarżysko Kościelne mogą zostawić wytworzone przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK w Skarżysku Kościelnym w latach 2019-2020 prowadzony będzie przez Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski ul. Szydłowiecka 28 A, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
PSZOK mieści się na ul. Kolonia 7 w Skarżysku Kościelnym.
PSZOK czynny jest w każdą sobotę w godz. 9.00 do 17.00.
PSZOK służy do oddawania takich odpadów jak: baterie i akumulatory, świetlówki, odpady biodegradowalne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin, opakowania po farbach, lakierach oraz innych środkach chemicznych, olejach silnikowych i hydraulicznych, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia, opakowania z tekstyliów, oleje i tłuszcze, popiół, odpady poremontowe stanowiące odpady komunalne w ilości max. 1m3/rok, papier i tektura, metale, szkło, tworzywa sztuczne.