Wyniki konkursu ofert w 2019 roku

2019-04-26 0954
Art. czytany: 1782 razy

zadania w zakresie sportu i rekreacji, w zakresie upowszechniania tradycji, kultury i patriotyzmu oraz w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Wyniki konkursu ofert w 2019 roku - zadania w zakresie sportu i rekreacji, w zakresie upowszechniania tradycji, kultury i patriotyzmu oraz w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży