nowa stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2019-02-11 1345
Art. czytany: 2736 razy

nowa stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA
Od lutego 2019 roku
w gminie Skarżysko Kościelne obowiązuje nowa stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/23/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/173/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny czyli z podziałem na frakcje opisane w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Skarżysko Kościelne, wynosi 9,00zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
- stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane bez selekcji wynosi 18,00zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.