Informacja OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

2018-12-07 1142
Art. czytany: 2012 razy

IOBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości na terenie gminy Skarżysko Kościelne posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków do 28 lutego 2019 r. zobowiązani są wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne lub do sołtysa swojego sołectwa.
Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2 a, 26-115 Skarżysko Kościelne w pok. nr 100 , u sołtysa lub na stronie BIP Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne w zakładce „gospodarka odpadami komunalnymi”.
Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Gminy j.w., u sołtysa lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.