SZKODY ŁOWIECKIE

2018-04-18 1337
Art. czytany: 2217 razy

szkody łowieckie

Zawiadamia się, iż zgodnie z nowelizacją Ustawy - Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1295 ze zm.) stosownie do treści znowelizowanego art. 46 ust. 2 – szacowania szkód w uprawach polowych a także ustalenia wysokości odszkodowania od dnia 1 kwietnia 2018 roku dokonuje: sołtys danego sołectwa (jako przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy) wraz z przedstawicielem zarządcy obwodu łowieckiego lub dzierżawcy obwodu łowieckiego.
W zaistniałej sytuacji informujemy, że wnioski o szacowanie szkody składać należy do tutejszego Urzędu Gminy - po czym przekazywane one będą niezwłocznie do właściwego sołtysa oraz właściwego koła łowieckiego celem dokonania oględzin i ostatecznego szacowania.
Wnioski o szacowanie szkód łowieckich i ustalenie odszkodowania można pobrać u sołtysów lub Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne pok. nr 100.