Remont mogiły powstańczej z 1863 roku w Kierzu Niedźwiedzim

2017-09-08 1503
Art. czytany: 2868 razy

Prace renowacyjne

Informacja Dobiegła końca realizacja zadania pn.: „Remont mogiły powstańczej z 1863 roku w Kierzu Niedźwiedzim” Mogiła powstańcza w lesie w Kierzu Niedźwiedzim wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytków jak również do ewidencji grobów wojennych zgodnie z ustawą o grobach i cmentarzach wojennych. Projekt urządzenia obiektu wykonał Dariusz Kowalik, który w trakcie realizacji rzeczowej pełnił nadzór autorski. Wykonawcą robót renowacyjnych była firma EPITAFIUM Krzysztof Skorek ze Skarżyska Kościelnego. Zakres prac obejmował m.in.: - Nowe obramowanie krawężnikowe mogiły z piaskowca, - Wykonanie oczyszczenia nawierzchni z piaskowca, - Wymianę uszkodzonych elementów ogrodzenia, - Impregnowanie elementów z piaskowca, - Renowację krzyża na postumencie mogiły, - Renowację płyty memoratywnej, - Renowację krzyża żeliwnego z elementami ozdobnymi, - Konserwację elementów ogrodzenia mogiły, - Wykonanie fundamentu kotwiącego i montażu nowego krzyża brzozowego przy mogile. Realizacja niniejszego zadania objęta została dotacją celową Wojewody Świętokrzyskiego w wysokości 3.000, 00 zł zgodnie z zawartym z Gminą Skarżysko Kościelne porozumieniem Nr 30/2017 z dnia 8 marca 2017r. Rozliczenie przyznanej dotacji nastąpi zgodnie z zapisami tego porozumienia.