Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi gminnej w Grzybowej Górze na działce nr 14

2017-09-04 1320
Art. czytany: 2419 razy

Przebudowa drogi gminnej w Grzybowej Górze na działce nr 14

Skarżysko Kościelne, dnia 2017-09-04 In.III.271.19.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający - Gmina Skarżysko Kościelne zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Grzybowej Górze na działce nr 14”. Szczegółowe informacje dotyczące powyższego zamówienia Zamawiający Gmina Skarżysko Kościelne – zawarł w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących załącznik do niniejszego zaproszenia. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne, (pok. 102 Sekretariat). Termin składania ofert do dnia 18-09-2017 r. do godz. 10:00. Podpis na oryginale Wójt Gminy /-/ Zdzisław Woźniak