(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Władze
A Statut Gminy
A Projekty uchwał
A eSESJA
A Uchwały Rady Gminy
A Aktywny e-Samorząd
A Interpelacje
A Imienne wykazy głosowań
A Zamówienia publiczne
A Majątek Gminy
A Ogłoszenia
A Budżet i finanse
A Podatki i opłaty
A Zagospodarowanie przestrzenne
A Petycje
A Gospodarka odpadami komunalnymi
A Rolnictwo, leśnictwo
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Jednostki pomocnicze
A Nabór na wolne stanowiska
A Oświadczenia majątkowe
A Ochrona zabytków
A Protokoły pokontrolne
A Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
A Realizaca zadań i plany na przyszłość
A Akcje Wyborcze
A Stypendia szkolne
A Współpraca z organizacjami pozarządowymi
A Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
A Rejestr instytucji kultury
A Dokumenty do pobrania
A Informacje niepublikowane
A Udzielanie informacji publicznej na wniosek
A Ochrona danych osobowych
A Karty usług
A Kontakt
A Instrukcja obsługi
A Spis Rolny 2020
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
A Deklaracja dostepności
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A POKL "Baśniowy Świat"
A POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Decyzja o warunkach zabudowy
A» OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
A» Ogłoszenie - praca na zastępstwo
A» OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
A» Zarządzenie Nr 70/2022
 • Jednostki pomocnicze
 • Skład osobowy Rad Sołeckich w kadencji 2014-2018

  Skład osobowy Rad Sołeckich w Gminie Skarżysko Kościelne

  Skład osobowy Rad Sołeckich w Gminie Skarżysko Kościelne:

  RADA SOŁECKA MICHAŁÓW

  Waldemar Kutera - sołtys

  1. Mariusz Kuźdub - przewodniczący
  2. Tadeusz Ostrowski
  3. Mirosław Dudek
  4. Piotr Wąsowski
  5. Robert Wąsowski

  RADA SOŁECKA MAJKÓW

  Mieczysława Miernik - sołtys

  1. Anna Małecka - przewodnicząca
  2. Elżbieta Borej
  3. Adam Borowiec
  4. Krzysztof Kasprzycki
  5. Danuta Jasiewska
  6. Aneta Leśniewska
  7. Janusz Maciejewski
  8. Karolina Mernik
  9. Marzena Stępień

  RADA SOŁECKA LIPOWE POLE SKARBOWE

  Włodzimierz Foch - sołtys

  1. Agnieszka Sadza - przewodnicząca - podjęto Uchwałę nr 1/2015 o przyjęciu rezygnacji z funkcji w dniu 4.08.2015r na zebraniu wiejskim.
  2. Monika Nowak - podjęto Uchwałę nr 1/2015 o przyjęciu rezygnacji z funkcji w dniu 4.08.2015r na zebraniu wiejskim.

  3. Ryszarda Zawicka

  4. Robert Kowalik - podjęto Uchwałę nr 1/2015 o rezygnacji z funkcji podjęta w dniu 4.08.2015r na zebraniu wiejskim.

  5. Radosław Stopiński - podjęto Uchwałę nr 1/2015 o przyjęciu rezygnacji z funkcji w dniu 4.08.2015r na zebraniu wiejskim.

  Na zebraniu wiejskim w dn. 04.08.2015r przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej w których wybrano:

  1. Ryszarda Zawicka - przewodnicząca
  2. Henryka Banaczek -rezygnacja z funkcji. wybrano Panią Wiesławę Krzentowska na zebraniu wiejskim w dniu 06.04.2017r
  3. Renata Pluta
  4. Alina Zagórska
  5. Marta Sieczka

  RADA SOŁECKA SKARZYSKO KOŚCIELNE II

  Stefan Kiełek - sołtys

  1. Irena Sykulska - przewodnicząca
  2. Bogusława Kowalik
  3. Szymon Płusa
  4. Ryszard Sady
  5. Stanisław Tokarski
  6. Jolanta Kapusta
  7. Paweł Sieczka

  RADA SOŁECKA SKARZYSKO KOŚCIELNE I

  Waldemar Błach - sołtys

  1. Wojciech Drzewiecki - przewodniczący
  2. Zygmunt Kocia
  3. Beata Warwas
  4. Grzegorz Kocia
  5. Krystyna Zając
  6. Agnieszka Sieczka
  7. Urszula Fijałkowska
  8. Jadwiga Stefańska
  9. Stefan Pacek


  RADA SOŁECKA Kierz Niedźwiedzi

  Stanisław Czubak- sołtys

  1. Alicja Seweryn - przewodnicząca
  2. Michał Lewandowski
  3. Wiesława Wiśnios
  4. Tomasz Winiarski
  5. Renata Skowron
  6. Urszula Soból


  RADA SOŁECKA Lipowe Pole Plebańskie
  Na zebraniu wiejskim w dn. 06.08.2016r podjęto uchwały:
  1/ Uchwała Nr 2/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Sołeckiej Pana Jacka Stachowicza,
  2/ Uchwała nr 3/2016 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Rady Sołeckiej Pana Zbigniewa Drabika.
  Na zebraniu w dn. 06.09.2016r przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej w których wybrano:
  Jacek Kowalik
  Karolina Rusek

  Stanisław Niziołek - sołtys

  1. Renata Kępa - przewodnicząca
  2. Krzysztof Książek
  3. Tadeusz Chyb
  4. Piotr Nowakowski
  5. Zbigniew Drabik rezygnacja - wybrano Pana Jacka Kowalika
  6. Sławomir Bodo
  7. Jacek Stachowicz - wygaśnięcie mandatu - wybrano Panią Karolinę Rusek

  RADA SOŁECKA GRYBOWA GÓRA

  Magdalena Piętak– sołtys

  1. Waldemar Dwojak – przewodniczący
  2. Małgorzata Król
  3. Grzegorz Derlatka
  4. Edyta Kocia
  5. Marcin Dwojak
  6. Ewa Szewczyk
  7. Zofia Herman

  RADA SOŁECKA ŚWIERCZEK

  Stefan Wesołowski - złożona rezygnacja z pełnienia funkcji sołtysa, podjęto uchwałę nr 1/2016 zebrania wiejskiego w dniu 29.04.2016r. o przyjęciu rezygnacji.

  Bożena Jasek - sołtys
  1.Krzysztof Kateusz– przewodniczący
  2.Wiaderny Maciej
  3.Sykulska Jadwiga
  4.Ołownia Marzena
  5.Kubicki Radosław
  Data wprowadzenia: 2015-01-19 1023
  Data upublicznienia: 2015-01-19
  Art. czytany: 4475 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2021


  Grzybowa Góra - 903

  Kierz Niedźwiedzi - 749

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 255

  Majków - 887

  Michałów - 249

  Skarżysko Kościelne - 2216

  Świerczek - 253  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne