(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Władze
A Statut Gminy
A Projekty uchwał
A eSESJA
A Uchwały Rady Gminy
A Aktywny e-Samorząd
A Interpelacje
A Imienne wykazy głosowań
A Zamówienia publiczne
A Majątek Gminy
A Ogłoszenia
A Budżet i finanse
A Podatki i opłaty
A Zagospodarowanie przestrzenne
A Petycje
A Gospodarka odpadami komunalnymi
A Rolnictwo, leśnictwo
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Jednostki pomocnicze
A Nabór na wolne stanowiska
A Oświadczenia majątkowe
A Ochrona zabytków
A Protokoły pokontrolne
A Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
A Realizaca zadań i plany na przyszłość
A Akcje Wyborcze
A Stypendia szkolne
A Współpraca z organizacjami pozarządowymi
A Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
A Rejestr instytucji kultury
A Dokumenty do pobrania
A Informacje niepublikowane
A Udzielanie informacji publicznej na wniosek
A Ochrona danych osobowych
A Karty usług
A Kontakt
A Instrukcja obsługi
A Spis Rolny 2020
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
A Deklaracja dostepności
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A POKL "Baśniowy Świat"
A POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Imienny wykaz głosowań - Sesja XLIII z dnia 30 czerwca 2022 r.
A» Bilans skonsolidowany
A» Zbiorcza informacja o petycjach które wpłynęły do Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2021
A» Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków
A» Podmioty odbierające odpady z gospodarstw rolnych 2022
 • Zamówienia publiczne
 • 2013 (archiwum)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko Kościelne do wysokości 3.335.028,00 zł

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Skarżysko Kościelne, dnia 2013-09-12

  In.III.271.12.2013

  wg rozdzielnika  ZAWIADOMIENIE
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami.) Wójt Gminy Skarżysko Kościelne informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy jw. dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie podlegających odrzuceniu złożonych przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko Kościelne do wysokości 3.335.028,00 zł”
  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 euro, ofertę Nr 1tj.:

  Getin Noble Bank S.A.
  CENTRALA
  ul. Domaniewska 39
  02-672 Warszawa

  Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta w/w Wykonawcy zawierała najniższą cenę a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. cena brutto – 100 %.
  Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

  Numer oferty, Nazwa (firma) i adres wykonawcy, Punktacja

  Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Przyznana punktacja (pkt=%) zgodnie z kryterium cena -100%
  1 Genin Noble Bank S.A.
  CENTRALA
  ul. Domaniewska 39
  02-672 Warszawa
  100,00
  2 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A
  Regionalne Centrum Korporacyjne w Kielcach
  ul. Sienkiewicza 33/35
  25-005 Kielce 96,04
  3 Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  ul. Wielkowiejska 1A
  27-215 Wąchock 89,96  Podpisanie umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a w dniu 24-09-2013r. o godz.10.00.
  Jednocześnie zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający wzywa adresatów niniejszego pisma do niezwłocznego potwierdzenia faktu jego otrzymania w formie faksu zwrotnego na numer faksu Zamawiającego tj. (41) 271-44-81 z adnotacją „przyjąłem do wiadomości treść niniejszego pisma” wraz z datą otrzymania i podpisem osoby potwierdzającej przyjęcie pisma.


  (podpis na oryginale)
  Wójt Gminy

  /-/ Zdzisław Woźniak  Otrzymują wg rozdzielnika:

  1. Getin Noble Bank S.A.
  ul. Domaniewska 39
  02-672 Warszawa
  2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A
  Regionalne Centrum Korporacyjne w Kielcach
  ul. Sienkiewicza 33/35
  25-005 Kielce
  3. Bank Spółdzielczy w Wąchocku,
  ul. Wielkowiejska 1A,
  27-215 Wąchock

  Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.ugskarzysko.bip.doc.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.


  Data wprowadzenia: 2013-09-13 0825
  Data upublicznienia: 2013-09-13
  Art. czytany: 2752 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Pypeć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2021


  Grzybowa Góra - 903

  Kierz Niedźwiedzi - 749

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 255

  Majków - 887

  Michałów - 249

  Skarżysko Kościelne - 2216

  Świerczek - 253  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne