(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Władze
A Statut Gminy
A Projekty uchwał
A Uchwały Rady Gminy
A eSESJA
A Interpelacje
A Imienne wykazy głosowań
A Zamówienia publiczne
A Majątek Gminy
A Nieruchomości
A Ogłoszenia
A Węgiel 2022 -2023
A Budżet i finanse
A Podatki i opłaty
A Zagospodarowanie przestrzenne
A Gospodarka odpadami komunalnymi
A Petycje
A Rolnictwo, leśnictwo
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Jednostki pomocnicze
A Nabór na wolne stanowiska
A Oświadczenia majątkowe
A Ochrona zabytków
A Protokoły pokontrolne
A Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
A Realizaca zadań i plany na przyszłość
A Akcje Wyborcze
A Stypendia szkolne
A Współpraca z organizacjami pozarządowymi
A Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
A Rejestr instytucji kultury
A Dokumenty do pobrania
A Informacje niepublikowane
A Udzielanie informacji publicznej na wniosek
A Ochrona danych osobowych
A Karty usług
A Kontakt
A Instrukcja obsługi
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
A Deklaracja dostepności
A Cyberbezpieczeństwo
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A POKL "Baśniowy Świat"
A POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Zarządzenie Nr 44/2024
A» Zarządzenie Nr 43/2024
A» Zarządzenie Nr 42/2024
A» Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Pana Andrzeja Kwiatkowskiego
A» Oświadczenie majątkowe Radnego Pana Tomasza Winiarskiego
 • Ogłoszenia
 • OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji celu publicznego

  obwieszczenie

  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi – Etap II w rejonie ulic Szydłowieckiej i Bocznej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi gmina Skarżysko Kościelne
  Skarżysko Kościelne, 2023-11-30
  In.IV.6733.9.2023
  OBWIESZCZENIE
  Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.977, ze zm.) oraz art.10 §1, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj Dz. U.
  z 2023r. poz. 775, ze zm.)

  WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  zawiadamia,

  że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania - na wniosek:

  Inwestora: Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne, działającej przez Pełnomocnika: Pana Dobiesława Śliz przedstawiciela P.W. PROENCO Sp. z o.o., z siedziba w Kielcach, ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
  - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi – Etap II w rejonie ulic Szydłowieckiej i Bocznej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi gmina Skarżysko Kościelne.
  Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej: 107, 334, 338, 341/3, 343, 345, 348/1, 348/2, 350, 352, 354/1, 354/2, 356, 357/1, 357/2, 358/1, 358/2, 359, 360, 362/2, 363, 365/2, 366, 367, 368/1, 368/2, 370, 371, 372, 373, 375, 377/2, 377/1, 379/1, 379/2, 380, 381, 382, 383/1, 383/2, 384, 385, 387, 388/1, 389, 390, 391, 392, 393, 394/1, 395, 396, 397, 399, 402, 403/1, 406/1, 410/1, 410/2, 411, 412, 413, 415, 416, 418, 419, 421, 422, 424, 425, 426, 429/1, 429/2, 430, 433/1, 433/2, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448/1, 449/1, 449/2, 450, 451, 454, 675, 673, 671, 669, 667, 666, 662/2, 662/1, 660, 658, 655, 653, 651/4, 651/3, 651/1, 648, 646, 644, 642, 640, 638, 636, 634, 632, 630, 628, 626, 624, 622, 620, 618, 616, 614, 611, 609, 607, 603, 601, 599, 597/1, 593/1, 591/1, 587/1, 585, 583/1, 580, 576, 575/2, 574, 573/2, 573/1, 572, 571, 570, 569, 568, 567/2, 567/1, 565, 564, 563, 561/2, 561/1, 560, 559, 558, 557/2, 557/1, 556, 555/2, 555/1, 554, 553, 551, 549, 548, 546, 544, 543/2, 543/1, 542, 541, 540, 539, 538, 536, 535, 534, 533/2, 533/3, 533/4, 532/2, 532/1, 531, 532/3, 532/4, 974, 1064, 529/5, 529/4, 528/1, 528/2, 527, 526, 525/4, 525/3, 525/2, 525/1, 524, 521, 1242, 520, 519, 1270/1, 516 obręb 0006 Kierz Niedźwiedzi gmina Skarżysko Kościelne.
  Jednocześnie zawiadamia się, że Starosta Skarżyski, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Radomiu, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku - Kamiennej nie zajęli stanowiska
  w terminie 14 dni od dnia wystąpienia o uzgodnienie. Zgodnie z treścią art.53 ust.5 i ust.5c powołanej wyżej ustawy dnia 27 marca 2003r. nie wyrażenie stanowiska w terminach jw. uznaje się za uzgodnienie decyzji.
  W myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (14.12.2023r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
  Informuje się strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
  Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
  Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. pracy Urzędu oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski.
  W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Wójt Gminy
  (-) Jacek Bryzik

  Miejsce wywieszenia obwieszczenia w B.I.P. i tablica ogłoszeń Gminy
  Termin wywieszenia obwieszczenia: tj. od 30.11.2023r. do 14.12.2023r.


  Data wprowadzenia: 2023-11-30 0807
  Data upublicznienia: 2023-11-30
  Art. czytany: 112 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Elżbieta Kobierska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2023


  Grzybowa Góra - 898

  Kierz Niedźwiedzi - 717

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 250

  Majków - 893

  Michałów - 235

  Skarżysko Kościelne - 2186

  Świerczek - 248  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne