(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Władze
A Statut Gminy
A Projekty uchwał
A Uchwały Rady Gminy
A eSESJA
A Interpelacje
A Imienne wykazy głosowań
A Zamówienia publiczne
A Majątek Gminy
A Nieruchomości
A Ogłoszenia
A Węgiel 2022 -2023
A Budżet i finanse
A Podatki i opłaty
A Zagospodarowanie przestrzenne
A Gospodarka odpadami komunalnymi
A Petycje
A Rolnictwo, leśnictwo
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Jednostki pomocnicze
A Nabór na wolne stanowiska
A Oświadczenia majątkowe
A Ochrona zabytków
A Protokoły pokontrolne
A Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
A Realizaca zadań i plany na przyszłość
A Akcje Wyborcze
A Stypendia szkolne
A Współpraca z organizacjami pozarządowymi
A Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
A Rejestr instytucji kultury
A Dokumenty do pobrania
A Informacje niepublikowane
A Udzielanie informacji publicznej na wniosek
A Ochrona danych osobowych
A Karty usług
A Kontakt
A Instrukcja obsługi
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
A Deklaracja dostepności
A Cyberbezpieczeństwo
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A POKL "Baśniowy Świat"
A POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Wykonanie audytu wewnętrznego w Gminie Skarżysko Kościelne za okres od 01.06.2023r. do 31.05.2024 r.
A» Projekt Nr 1
A» Projekt Nr 2
A» Projekt Nr 3
A» Projekt Nr 4
 • Zamówienia publiczne
 • 2022
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł
 • Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim

  Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim

  Gmina Skarżysko Kościelne zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych na „Budowę altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim”.
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym, ul. Kościelna 2a, pok. 102 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22-07-2022r. do godz. 9:30.
  Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i
  nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert, oznaczone napisem: Oferta - „Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim” – nie otwierać przed:
  22-07-2022r. do godz. 9:30.
  Szczegółowe warunki niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały zamieszczone w Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.ugskarzysko.bip.doc.pl w zakładce Zamówienia poniżej 130 tys. zł.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.


  Data wprowadzenia: 2022-07-15 1206
  Data upublicznienia: 2022-07-15
  Art. czytany: 1278 razy

  » dokumentacja projektowa - zał 7 - rozmiar: 682510 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » formularz kosztorysu ofertowego - zał 4 - rozmiar: 92375 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Formularz ofertowy - zał 1 - rozmiar: 27136 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » opis przedmiotu zaówienia - zał 9 - rozmiar: 30819 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » projekt umowy -zał. 3 - rozmiar: 114176 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » przedmiar robót - zał 8 - rozmiar: 98958 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SWZ Altana - rozmiar: 242176 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » wykaz osób - zał. 6 - rozmiar: 17920 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » wykaz robót - zał nr 5 - rozmiar: 17920 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 2a - Oświadczenie - rozmiar: 25600 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 2b - Oświadczenie - rozmiar: 24064 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 2c - Oświadczenie uprawnienia - rozmiar: 17920 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zapytanie ofertowe - rozmiar: 44828 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - rozmiar: 29005 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Walkiewicz Michał
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2023


  Grzybowa Góra - 898

  Kierz Niedźwiedzi - 717

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 250

  Majków - 893

  Michałów - 235

  Skarżysko Kościelne - 2186

  Świerczek - 248  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne