(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Władze
A Statut Gminy
A Projekty uchwał
A eSESJA
A Uchwały Rady Gminy
A Aktywny e-Samorząd
A Interpelacje
A Imienne wykazy głosowań
A Zamówienia publiczne
A Majątek Gminy
A Ogłoszenia
A Budżet i finanse
A Podatki i opłaty
A Zagospodarowanie przestrzenne
A Petycje
A Gospodarka odpadami komunalnymi
A Rolnictwo, leśnictwo
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Jednostki pomocnicze
A Nabór na wolne stanowiska
A Oświadczenia majątkowe
A Ochrona zabytków
A Protokoły pokontrolne
A Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
A Realizaca zadań i plany na przyszłość
A Akcje Wyborcze
A Stypendia szkolne
A Współpraca z organizacjami pozarządowymi
A Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
A Rejestr instytucji kultury
A Dokumenty do pobrania
A Informacje niepublikowane
A Udzielanie informacji publicznej na wniosek
A Ochrona danych osobowych
A Karty usług
A Kontakt
A Instrukcja obsługi
A Spis Rolny 2020
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
A Deklaracja dostepności
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A POKL "Baśniowy Świat"
A POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Imienny wykaz głosowań - Sesja XLIII z dnia 30 czerwca 2022 r.
A» Bilans skonsolidowany
A» Zbiorcza informacja o petycjach które wpłynęły do Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2021
A» Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków
A» Podmioty odbierające odpady z gospodarstw rolnych 2022
 • Gospodarka odpadami komunalnymi
 • Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
 • OGŁOSZENIE 'PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW'

  PSZOK

  Ogłoszenie

  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne przypomina, że § 4 i § 5 Uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne NR XXV/ 159/2020 z dnia 06 listopada 2020r w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Skarżysko Kościelne, określa sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i tak:

  § 4.

  Określa się sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):
  1. Transport odpadów do PSZOK właściciel nieruchomości organizuje sam we własnym zakresie i na własny koszt.
  2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest dwa dni w tygodniu – w środy i soboty w godz. 900 – 1700.
  3. Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do poinformowania pracownika obsługującego punkt, z jakiej posesji pochodzą odpady i okazania mu do wglądu dokumentu tożsamości oraz potwierdzenia uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Skarżysko Kościelne, za bieżący okres rozliczeniowy dotyczący nieruchomości, z której pochodzą odpady.
  4. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne posegregowane, których frakcje określono w regulaminie utrzymania czystości.
  5. Do PSZOK nie są przyjmowane: zmieszane odpady komunalne, materiały zawierające azbest, części samochodowe, szkło zbrojone i hartowane, inne odpady wskazujące na to, że nie pochodzą z gospodarstwa domowego.
  6. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu w kontenerach lub pojemnikach. Umieszczanie dostarczonych odpadów będzie odbywać się pod nadzorem pracownika PSZOK.
  7. Oddający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez pracownika PSZOK.
  8. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi punktu oraz zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

  § 5.

  Ogranicza się ilość odpadów przyjmowanych przez PSZOK:
  1) odpady remontowe i budowlane pochodzące z gospodarstw domowych w postaci odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, gruzu ceglanego - łącznie maksymalnie 1m3 odpadów w roku z jednego gospodarstwa domowego,
  2) odpady remontowe i budowlane pochodzące z gospodarstw domowych w postaci materiałów izolacyjnych takich jak wełna, papa, styropian itp. - łącznie maksymalnie 1m3 odpadów w roku z jednego gospodarstwa domowego,
  3) zużyte opony z pojazdów osobowych o masie do 3,5 tony - maksymalnie 4 sztuki w ciągu roku dostarczone z jednego gospodarstwa domowego.


  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przestrzeganie zasad określonych w w/w uchwale.  Data wprowadzenia: 2021-03-15 1443
  Data upublicznienia: 2021-03-15
  Art. czytany: 923 razy

  » PSZOK - rozmiar: 8372 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Justyna Minda-Piotrowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2021


  Grzybowa Góra - 903

  Kierz Niedźwiedzi - 749

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 255

  Majków - 887

  Michałów - 249

  Skarżysko Kościelne - 2216

  Świerczek - 253  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne