(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Władze
A Statut Gminy
A Projekty uchwał
A Uchwały Rady Gminy
A eSESJA
A Interpelacje
A Imienne wykazy głosowań
A Zamówienia publiczne
A Majątek Gminy
A Nieruchomości
A Ogłoszenia
A Węgiel 2022 -2023
A Budżet i finanse
A Podatki i opłaty
A Zagospodarowanie przestrzenne
A Gospodarka odpadami komunalnymi
A Petycje
A Rolnictwo, leśnictwo
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Jednostki pomocnicze
A Nabór na wolne stanowiska
A Oświadczenia majątkowe
A Ochrona zabytków
A Protokoły pokontrolne
A Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
A Realizaca zadań i plany na przyszłość
A Akcje Wyborcze
A Stypendia szkolne
A Współpraca z organizacjami pozarządowymi
A Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
A Rejestr instytucji kultury
A Dokumenty do pobrania
A Informacje niepublikowane
A Udzielanie informacji publicznej na wniosek
A Ochrona danych osobowych
A Karty usług
A Kontakt
A Instrukcja obsługi
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
A Deklaracja dostepności
A Cyberbezpieczeństwo
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A POKL "Baśniowy Świat"
A POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Zarządzenie Nr 113/2024
A» Zarządzenie Nr 112/2024
A» Zarządzenie Nr 111/2024
A» Zarządzenie Nr 110/2024
A» Zarządzenie Nr 109/2024
 • Zamówienia publiczne
 • 2018
 • Zamówienia poniżej kwoty 30000 euro
 • Zapytanie ofertowe - wykonanie Mapy sytuacyjnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości – drogi, położonej w Skarżysku Kościelnym, gmina Skarżysko Kościelne

  Wykonanie Mapy sytuacyjnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości – drogi, położonej w Skarżysku Kościelnym, gmina Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Obrębu 0012


  Skarżysko Kościelne, dnia 28.05.2018 r.

  In.VI.6822.1.2018


  Zaproszenie do złożenia oferty
  Gmina Skarżysko Kościelne na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
  zaprasza do składania ofert na wykonanie Mapy sytuacyjnej do regulacji stanu prawnego – drogi ul. Polna położonej w obrębie Skarżysko Kościelne, gmina Skarżysko Kościelne.

  I. ZAMAWIAJĄCY
  1) Gmina Skarżysko Kościelne, Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne.
  NIP: 663-133-84-09
  Telefon: (41) 2714-466 Fax: 2714-481
  e-mail: [email protected] http: www.ugskarzysko.bip.doc.pl
  2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt I 1).

  II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  1). Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Mapy sytuacyjnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości – drogi, położonej w Skarżysku Kościelnym, gmina Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Obrębu 0012 Skarżysko Kościelne, jako działki nr: 1976/117 o powierzchni 0,0913 ha oraz 1976/22 o powierzchni 0,3123 ha.
  Celem zlecanego opracowania jest wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych.

  III. WYMOGI FORMALNE
  1). Zamówienie poniżej 30 000 euro w formie zapytania ofertowego.
  2). Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  3). Termin składania ofert w postępowaniu: 07.06.2018 r., do godz. 10:00.
  4). Forma składania ofert: pisemna- drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne (pok. 102 - sekretariat).
  Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia - w zaklejonej nieprzeźroczystej kopercie, opatrzoną pieczątką wykonawcy z adnotacją: Oferta dotycząca sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej działek – drogi położonych w obrębie Skarżysko Kościelne ul. Polna - nie otwierać przed 07.06.2018r., godz. 10:30
  5). Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
  6). Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 07.06.2018 r. godzina 10:30, Urząd Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a, pok. 106.

  Załącznik do zaproszenia:
  - formularz ofertowy (załącznik nr 1),
  - projekt umowy (załącznik nr 2).
  Podpis na oryginale - Wójt Gminy Skarżysko Kościelne /-/ Zdzisław Woźniak


  Data wprowadzenia: 2018-05-28 1040
  Data upublicznienia: 2018-05-28
  Art. czytany: 3132 razy

  » Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 - rozmiar: 35328 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Projekt umowy Załącznik Nr 2 - rozmiar: 56832 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Protokółotwarcia ofert - rozmiar: 294981 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zawiadomienie o wyborze oferty - rozmiar: 578278 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Pypeć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2023


  Grzybowa Góra - 898

  Kierz Niedźwiedzi - 717

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 250

  Majków - 893

  Michałów - 235

  Skarżysko Kościelne - 2186

  Świerczek - 248  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne