(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Deklaracja dostepności
Menu:
A Urząd Gminy
A Władze
A Kadencja 2018 - 2023 (2020 rok)
A Statut Gminy
A Projekty uchwał
A Aktywny e-Samorząd
A Uchwały Rady Gminy
A eSESJA
A Interpelacje
A Zamówienia publiczne
A Imienne wykazy głosowań
A Majątek Gminy
A Ogłoszenia
A Budżet i finanse
A Podatki i opłaty
A Zagospodarowanie przestrzenne
A Petycje
A Gospodarka odpadami komunalnymi
A Rolnictwo, leśnictwo
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Jednostki pomocnicze
A Nabór na wolne stanowiska
A Oświadczenia majątkowe
A Ochrona zabytków
A Protokoły pokontrolne
A Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
A Realizaca zadań i plany na przyszłość
A Akcje Wyborcze
A Stypendia szkolne
A Współpraca z organizacjami pozarządowymi
A Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
A Rejestr instytucji kultury
A Dokumenty do pobrania
A Informacje niepublikowane
A Udzielanie informacji publicznej na wniosek
A Ochrona danych osobowych
A Karty usług
A Kontakt
A Instrukcja obsługi
A Spis Rolny 2020
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
A Deklaracja dostepności
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A POKL "Baśniowy Świat"
A POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku.
A» Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2021 roku.
A» Zarządzenie Nr 55/2022
A» Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
A» Zarządzenie Nr 54/2022
Ilość wiadomości z działu 'Deklaracja dostepności': 2
Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego - do pobrania w załączniku

Data wprowadzenia: 2021-03-31 1127
Data upublicznienia:
Art. czytany: 1341 razy

» Raport dostępności - rozmiar: 115315 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Raport dostępności - forma dostępna dla czytników - rozmiar: 67808 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Monika Mączyńska
Deklaracja dostępności

Deklaracja w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Deklaracja w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności – Monika Mączyńska – Sekretarz Gminy
Kontakt: [email protected]
[email protected]
lub tel.412714466

W zakresie dostępności cyfrowej:
Gmina Skarżysko Kościelne systematycznie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, dokładamy wszelkich starań, aby na bieżąco usuwać bariery stwierdzane w dostępności do treści publikowanych na stronie internetowej - oświadczenie to ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Skarżysko Kościelne.

W zakresie problemów w obszarze dostępności cyfrowej oraz skargami związanymi z jej funkcjonowaniem prosimy o kontakt: starszy informatyk Michał Walkiewicz - mail: [email protected]
lub telefon 412714466.

W zakresie dostępności architektonicznej:

Siedziba Gminy Skarżysko Kościelne mieści się w budynku administracyjnym ul.Kościelna 2a; 26-115 Skarżysko Kościelne.

Do budynku prowadzą trzy wejścia dla klientów oraz wejście gospodarcze. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, pozostałe dwa wejścia to wejścia ze schodami. Na parterze budynku, w celu zapewnienia łatwiejszego dostępu, znajduje się kasa Urzędu, Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz jednostki obce, tj. Oddział Banku Spółdzielczego w Wąchocku oraz Poczta Polska, natomiast sekretariat i pokoje merytoryczne Urzędu Gminy znajdują się na piętrze budynku, niestety w budynku nie ma windy, jednak po uprzednim zgłoszeniu potrzeby zorganizowany zostanie dostęp alternatywny - pracownicy merytoryczni schodzą na parter budynku do klienta.

Przed budynkiem znajduje się wyznaczone i oznakowane 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W zakresie dostępności organizacyjno-komunikacyjnej:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma też pętli indukcyjnych.

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem Urzędu za pomocą:

tel: 412714466
mail: [email protected]

podając datę oraz godzinę wizyty w urzędzie oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia urząd zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.


Data wprowadzenia: 2020-09-29 1321
Data upublicznienia:
Art. czytany: 1866 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Walkiewicz Michał
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Ostat. 10 wiadomości:

A» Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego
A» Deklaracja dostępności
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne