(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Karty usług » Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy
Menu:
A Urząd Gminy
A Władze
A Statut Gminy
A Projekty uchwał
A eSESJA
A Uchwały Rady Gminy
A Aktywny e-Samorząd
A Interpelacje
A Imienne wykazy głosowań
A Zamówienia publiczne
A Majątek Gminy
A Ogłoszenia
A Budżet i finanse
A Podatki i opłaty
A Zagospodarowanie przestrzenne
A Petycje
A Gospodarka odpadami komunalnymi
A Rolnictwo, leśnictwo
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Jednostki pomocnicze
A Nabór na wolne stanowiska
A Oświadczenia majątkowe
A Ochrona zabytków
A Protokoły pokontrolne
A Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
A Realizaca zadań i plany na przyszłość
A Akcje Wyborcze
A Stypendia szkolne
A Współpraca z organizacjami pozarządowymi
A Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
A Rejestr instytucji kultury
A Dokumenty do pobrania
A Informacje niepublikowane
A Udzielanie informacji publicznej na wniosek
A Ochrona danych osobowych
A Karty usług
A Kontakt
A Instrukcja obsługi
A Spis Rolny 2020
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
A Deklaracja dostepności
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A POKL "Baśniowy Świat"
A POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
A» Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
A» Petycja Nr 3
A» Kontrole zewnętrzne - 2022 rok
A» 18.07.2022 r.
Ilość wiadomości z działu 'Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy': 12
1  Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości...
2022-08-09 1124 Czytano:22 razy » Przeczytaj artykuł
2  Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości...
2022-08-09 1122 Czytano:16 razy » Przeczytaj artykuł
3  Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy

Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy...
2021-03-09 1235 Czytano:905 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz o braku planu miejscowego
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego or...
2015-03-04 1303 Czytano:2775 razy » Przeczytaj artykuł
5  Wydawanie wypisów i wyrysów ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Koscielne''
Wydawanie wypisów i wyrysów ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenneg...
2015-03-04 1300 Czytano:2740 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej
Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej...
2015-03-04 1258 Czytano:2492 razy » Przeczytaj artykuł
7  Decyzja na lokalizację urządzeń w pasie drogowym drogi gminnej
Decyzja na lokalizację urządzeń w pasie drogowym drogi gminnej...
2015-03-04 1256 Czytano:2698 razy » Przeczytaj artykuł
8  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na ...
2015-03-04 1252 Czytano:2586 razy » Przeczytaj artykuł
9  Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej...
2014-10-15 1157 Czytano:2624 razy » Przeczytaj artykuł
10  Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
2014-10-15 1147 Czytano:2588 razy » Przeczytaj artykuł
11  Decyzja o warunkach zabudowy / Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Do pobrania w formie załącznika...
2014-10-06 0942 Czytano:3318 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Do pobrania w formie załącznika...
2013-12-30 1140 Czytano:2975 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
A Referat Finansowy
A Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy
A Referat Organizacyjny
A Stan. ds. rolnictwa, leśnictwa, gosp. nieruchom, lecznictwa i prawa wodn.
Ostat. 10 wiadomości:

A» Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
A» Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
A» Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy
A» Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz o braku planu miejscowego
A» Wydawanie wypisów i wyrysów ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Koscielne''
A» Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej
A» Decyzja na lokalizację urządzeń w pasie drogowym drogi gminnej
A» Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
A» Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
A» Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne