(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Ochrona środowiska » Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie
Menu:
A Urząd Gminy
A Władze
A Statut Gminy
A Projekty uchwał
A eSESJA
A Uchwały Rady Gminy
A Aktywny e-Samorząd
A Interpelacje
A Imienne wykazy głosowań
A Zamówienia publiczne
A Majątek Gminy
A Ogłoszenia
A Budżet i finanse
A Podatki i opłaty
A Zagospodarowanie przestrzenne
A Petycje
A Gospodarka odpadami komunalnymi
A Rolnictwo, leśnictwo
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Jednostki pomocnicze
A Nabór na wolne stanowiska
A Oświadczenia majątkowe
A Ochrona zabytków
A Protokoły pokontrolne
A Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
A Realizaca zadań i plany na przyszłość
A Akcje Wyborcze
A Stypendia szkolne
A Współpraca z organizacjami pozarządowymi
A Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
A Rejestr instytucji kultury
A Dokumenty do pobrania
A Informacje niepublikowane
A Udzielanie informacji publicznej na wniosek
A Ochrona danych osobowych
A Karty usług
A Kontakt
A Instrukcja obsługi
A Spis Rolny 2020
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
A Deklaracja dostepności
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A POKL "Baśniowy Świat"
A POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
A» Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
A» Petycja Nr 3
A» Kontrole zewnętrzne - 2022 rok
A» 18.07.2022 r.
Ilość wiadomości z działu 'Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie': 57
1  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania....
2022-02-14 1247 Czytano:161 razy » Przeczytaj artykuł
2  Strategia Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2021 - 2030
Załącznik do pobrania....
2022-01-27 1230 Czytano:298 razy » Przeczytaj artykuł
3  Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Załącznik do pobrania....
2022-01-13 1211 Czytano:217 razy » Przeczytaj artykuł
4  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania....
2021-11-08 1339 Czytano:285 razy » Przeczytaj artykuł
5  Decyzja o warunkach zabudowy
Załącznik do pobrania...
2021-10-26 1425 Czytano:298 razy » Przeczytaj artykuł
6  Decyzja o warunkach zabudowy
Załącznik do pobrania...
2021-08-25 1037 Czytano:504 razy » Przeczytaj artykuł
7  Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Załącznik do pobrania....
2021-08-19 1350 Czytano:459 razy » Przeczytaj artykuł
8  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2021-07-12 1317 Czytano:494 razy » Przeczytaj artykuł
9  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Załącznik do pobrania....
2021-04-27 1245 Czytano:625 razy » Przeczytaj artykuł
10  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania....
2021-03-04 1426 Czytano:697 razy » Przeczytaj artykuł
11  Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Załącznik do pobrania....
2020-03-05 1128 Czytano:950 razy » Przeczytaj artykuł
12  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania....
2020-01-03 1520 Czytano:1135 razy » Przeczytaj artykuł
13  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania....
2019-02-01 1216 Czytano:1559 razy » Przeczytaj artykuł
14  Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Załącznik do pobrania....
2019-01-18 1157 Czytano:1451 razy » Przeczytaj artykuł
15  Wniosek o wydanie decyzji
Załącznik do pobrania....
2018-11-07 1328 Czytano:1503 razy » Przeczytaj artykuł
16  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania....
2017-06-20 1456 Czytano:1957 razy » Przeczytaj artykuł
17  Wniosek o wydanie decyzji
Załącznik do pobrania....
2017-02-20 1423 Czytano:2048 razy » Przeczytaj artykuł
18  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2017-01-12 1309 Czytano:2546 razy » Przeczytaj artykuł
19  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Załącznik do pobrania...
2015-04-03 1110 Czytano:2531 razy » Przeczytaj artykuł
20  Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Załącznik do pobrania...
2014-12-12 1404 Czytano:2243 razy » Przeczytaj artykuł
21  Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne.
Załącznik do pobrania...
2014-12-12 1359 Czytano:2148 razy » Przeczytaj artykuł
22  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2013-09-26 1418 Czytano:2520 razy » Przeczytaj artykuł
23  Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Załącznik do pobrania...
2013-09-02 1528 Czytano:2861 razy » Przeczytaj artykuł
24  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2013-04-05 0827 Czytano:2154 razy » Przeczytaj artykuł
25  Decyzja
Załacznik do pobrania...
2013-02-08 1524 Czytano:2405 razy » Przeczytaj artykuł
26  Decyzja
Załącznik do pobrania...
2013-02-01 1420 Czytano:1949 razy » Przeczytaj artykuł
27  Postanowienie
Załącznik do pobrania...
2013-02-01 1415 Czytano:2276 razy » Przeczytaj artykuł
28  Postanowienie
Załącznik do pobrania...
2012-12-31 1321 Czytano:2038 razy » Przeczytaj artykuł
29  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-12-31 1314 Czytano:1845 razy » Przeczytaj artykuł
30  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-12-31 1312 Czytano:1880 razy » Przeczytaj artykuł
31  Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Załącznik do pobrania...
2012-11-23 1008 Czytano:2023 razy » Przeczytaj artykuł
32  Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Załącznik do pobrania...
2012-11-23 1005 Czytano:1845 razy » Przeczytaj artykuł
33  Obwieszczenie
Skarżysko Kościelne 2012.10.29

In.I.6220.4.2012
OBWIESZCZENIE
Na podst...
2012-10-29 1534 Czytano:1956 razy » Przeczytaj artykuł
34  Obwieszczenie
Skarżysko Kościelne 2012.10.29

In.I.6220.5.2012

OBWIESZCZENIE
Na pod...
2012-10-29 1533 Czytano:1988 razy » Przeczytaj artykuł
35  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-10-23 1252 Czytano:1886 razy » Przeczytaj artykuł
36  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-10-23 1251 Czytano:1716 razy » Przeczytaj artykuł
37  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-10-23 1249 Czytano:1853 razy » Przeczytaj artykuł
38  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2012.10.10.
In.I.6220.3.2012 ...
2012-10-10 1338 Czytano:1876 razy » Przeczytaj artykuł
39  Obwieszczenie
Skarżysko Kościelne 2012.08.10.
In.I.6220.5.2012


...
2012-08-10 1132 Czytano:1731 razy » Przeczytaj artykuł
40  Obwieszczenie
Skarżysko Kościelne 2012.08.10.
In.I.6220.6.2012
OBWI...
2012-08-10 1131 Czytano:1899 razy » Przeczytaj artykuł
41  Obwieszczenie

Skarżysko Kościelne 2012.08.10.
In.I.6220.4.2012

...
2012-08-10 1128 Czytano:1890 razy » Przeczytaj artykuł
42  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-07-27 1517 Czytano:1989 razy » Przeczytaj artykuł
43  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2012.07.20.
In.I.6220.3.2012

...
2012-07-20 1147 Czytano:1874 razy » Przeczytaj artykuł
44  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018 (Aktualizacja)
Załącznik do pobrania...
2011-05-17 0942 Czytano:2122 razy » Przeczytaj artykuł
45  Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” na lata 2011-2014
Załącznik do pobrania...
2011-03-01 0954 Czytano:2099 razy » Przeczytaj artykuł
46  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:” Budowa węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą na działce nr 671 i 672 w miejscowości Grzybowa Góra
Załącznik do pobrania...
2010-10-22 1446 Czytano:2103 razy » Przeczytaj artykuł
47  Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko
Załącznik do pobrania...
2010-07-30 1444 Czytano:2265 razy » Przeczytaj artykuł
48   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Załącznik do pobrania...
2010-06-22 1305 Czytano:2345 razy » Przeczytaj artykuł
49  Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko
Załącznik do pobrania...
2010-06-22 1302 Czytano:2369 razy » Przeczytaj artykuł
50  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
załącznik do pobrania...
2010-05-05 1129 Czytano:2307 razy » Przeczytaj artykuł
51  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn: „Rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku ubojni oraz magazynu żywcaw miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Brzozowa1
Załącznik do popbrania...
2010-04-28 1527 Czytano:2276 razy » Przeczytaj artykuł
52  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:” Przebudowa drogi powiatowej Nr 34478 Sadek –Kierz Niedźwiedzi w m. Kierz Niedźwiedzi”.
Załącznik do pobrania...
2010-03-24 1342 Czytano:2313 razy » Przeczytaj artykuł
53  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:” Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0576T w KM 0+000 – 1=700”
Załącznik do pobrania...
2010-03-22 1205 Czytano:2274 razy » Przeczytaj artykuł
54  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn: Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Grzybowa Góra”
załącznik do pobrania...
2010-03-22 1203 Czytano:2239 razy » Przeczytaj artykuł
55  Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko
Załącznik do pobrania...
2010-03-10 1328 Czytano:2357 razy » Przeczytaj artykuł
56  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Załącznik do pobrania...
2010-03-10 1324 Czytano:2352 razy » Przeczytaj artykuł
57  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2009-12-21 1405 Czytano:2630 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
A Decyzje o wycinkę drzew
A Wnioski o wycinkę drzew
A Ocena oddziaływania na środowisko
A Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie
A Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
A Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew i krzewów
Ostat. 10 wiadomości:

A» Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
A» Strategia Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2021 - 2030
A» Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
A» Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
A» Decyzja o warunkach zabudowy
A» Decyzja o warunkach zabudowy
A» Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
A» Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
A» Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
A» Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne