A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 12/2020
» miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
» zarejestrowane Komitety Wyborcze w wyborach Prezydenta RP
» Projekt nr 4
» Projekt nr 3
 • Ogłoszenia
 • OBWIESZCZENIE

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Skarżysko Kościelne 2012.12.11

  In.I.6220.3.2012

  OBWIESZCZENIE
  Na podstawie art. 63 ust. 2, art.74 ust.3 w związku z 64 ust.1, art.71 ust.2 pkt.2 art. 75 ust.1 pkt.4 i ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) , oraz art. 10 §1 i art.49 ustawy z dnia 16.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)


  WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  zawiadamia, że w związku z wnioskiem z dnia 2205.2012r. (data wpływu 23.05.2012r.) Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku -Kamiennej ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna (działającego przez pełnomocnika: Pana Piotra Fijałkowskiego, AZ-PRO Biuro Usług Projektowych ul. Spalska 112 97-200 Tomaszów Mazowiecki)
  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, gmina Skarżysko Kościelne, pow. skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, gmina Wąchock, pow. starachowicki)”

  - po zasięgnięciu opinii:
  co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

  1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej

  (opinia sanitarna znak SEV- 4470/14/12 z dnia 26.07.2012r.o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia ma środowisko)

  2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach

  (opinia sanitarna znak SE-V- 4470/12/12 z dnia 14.08.2012r.o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia ma środowisko)

  3. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

  (postanowienie znak: WOO-II.4240.208.2012.AJP.9 z dnia 27.11.2012r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia ma środowisko)

  - postanowieniem z dnia 11.12.2012r. Zn: In.I.6220.3.2012 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

  Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach: położonych w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne powiat skarżyski, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 289, 54/1, 336, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 277, 386, 387, 388, 389, 391, 394, 397 oraz – położonych w miejscowości Parszów gmina Wąchock powiat starachowicki, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 98, 3, 97/3 i 97/2.  Informuje się że w myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
  Na postanowienie Stronom nie przysługuje zażalenie.

  Jednocześnie zawiadamia się Strony, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania – na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku -Kamiennej ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna (działającego przez pełnomocnika: Pana Piotra Fijałkowskiego, AZ-PRO Biuro Usług Projektowych ul. Spalska 112 97-200 Tomaszów Mazowiecki) - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, gmina Skarżysko Kościelne, pow. skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, gmina Wąchock, pow. starachowicki)”

  Zawiadamia się również, że przedłuża się do dnia 15 stycznia 2013r.termin rozpatrzenia wniosku i zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
  Przedłużenie terminu jw. spowodowane jest uzyskaniem - w myśl art.64 ust.1 ustawy z dnia 3.10.2008r- wymaganych opinii do dnia 03.12.2012r.

  Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
  Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

  Miejsce wywieszenia obwieszczenia:
  Termin wywieszenia obwieszczenia :tj od dnia ………………. do dnia ………………….  Data wprowadzenia: 2012-12-11 1242
  Data upublicznienia: 2012-12-11
  Art. czytany: 1409 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Pypeć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne