A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 12/2020
» miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
» zarejestrowane Komitety Wyborcze w wyborach Prezydenta RP
» Projekt nr 4
» Projekt nr 3
 • Ogłoszenia
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

  Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie drogi gminnej, ul. Olszynki

  Skarżysko – Kamienna, dnia 12.01.2012r STAROSTA SKARŻYSKI ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko – Kamienna AB.6740.2.10.2011.EP OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Starosta Skarżyski zawiadamia, że na wniosek: Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a, Skarżysko Kościelne, w dniu 07.12.2011r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie drogi gminnej, ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne, z przebudową istniejących i budową nowych zjazdów oraz przebudową sieci wodociągowej w ul. Olszynki w km 0÷000.00 do 0+398,70mb – nr drogi 379003T (obręb ewidencyjny – 12 Skarżysko Kościelne). Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdzać będzie podział nieruchomości gruntowych w następujący sposób: l.p./ jednostka ewidencyjna, obręb ewidencyjny, arkusz mapy stan przed podziałem nieruchomości stan po podziale nieruchomości nr działki powierzchnia [ha] nr działki powierzchnia [ha] 1. Skarżysko Kościelne 12 Skarżysko Kościelne 1009 0.2300 1009/1 0.0202 1009/2 0.2098 2. Skarżysko Kościelne 12 Skarżysko Kościelne 1010 0.2300 1010/1 0.0209 1010/2 0.2091 3. Skarżysko Kościelne 12 Skarżysko Kościelne 1011 0.2300 1011/1 0.0204 1011/2 0.2096 4. Skarżysko Kościelne 12 Skarżysko Kościelne 1012 0.2200 1012/1 0.0200 1012/2 0.2000 5. Skarżysko Kościelne 12 Skarżysko Kościelne 1013 0.2200 1013/1 0.0201 1013/2 0.1999 6. Skarżysko Kościelne 12 Skarżysko Kościelne 1014 0.2300 1014/1 0.0217 1014/2 0.2083 7. Skarżysko Kościelne 12 Skarżysko Kościelne 1015 0.1600 1015/1 0.0156 1015/2 0.1444 8. Skarżysko Kościelne 12 Skarżysko Kościelne 1016 0.1700 1016/1 0.0158 1016/2 0.1542 9. Skarżysko Kościelne 12 Skarżysko Kościelne 1017 0.1700 1017/1 0.0158 1017/2 0.1542 10. Skarżysko Kościelne 12 Skarżysko Kościelne 1018 0.1700 1018/1 0.0159 1018/2 0.1541 11. Skarżysko Kościelne 12 Skarżysko Kościelne 1019/1 0.3009 1019/3 0.0304 1019/4 0.2705 12. Skarżysko Kościelne 12 Skarżysko Kościelne 1019/2 0.3991 1019/5 0.0420 1019/6 0.3571 13. Skarżysko Kościelne 12 Skarżysko Kościelne 1020/6 0.2600 1020/8 0.0830 1020/9 0.1770 a wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ewid. gruntu: 1. jednostka ewidencyjna: Skarżysko Kościelne, obręb ewidencyjny: 12 Skarżysko Kościelne działki nr: – 1175 (działka nie dzielone - zajęcie stałe), – 337, 889 (działki nie dzielone – zajęcie czasowe), – 1009/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1009 - zajęcie stałe), – 1010/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1010 - zajęcie stałe), – 1011/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1011 - zajęcie stałe), – 1012/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1012 - zajęcie stałe), – 1013/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1013 - zajęcie stałe), – 1014/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1014 - zajęcie stałe), – 1015/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1015 - zajęcie stałe), – 1016/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1016 - zajęcie stałe), – 1017/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1017 - zajęcie stałe), – 1018/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1018 - zajęcie stałe), – 1019/3 (powstała w wyniku podziału działki nr 1019/1 - zajęcie stałe), – 1019/5 (powstała w wyniku podziału działki nr 1019/2 - zajęcie stałe), – 1020/8 (powstała w wyniku podziału działki nr 1020/6 - zajęcie stałe), Zgodnie z art. 10 § l Kpa strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej, przy ul. Konarskiego 20, w pok. 313. Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie. Jednocześnie informuje się, że strony postępowania, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów. Wgląd a akta sprawy nie jest obowiązkowy. Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania. ponadto stronami w sprawie mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie inwestycji.

  Data wprowadzenia: 2012-01-17 0747
  Data upublicznienia: 2012-01-17
  Art. czytany: 1680 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne