A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg
» Projekt nr 2
» Projekt nr 1
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 09 grudnia 2019 r.
» Obwieszczenie - zebrane dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR L/289/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  z dnia 28 października 2010 r.

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art.166 ust. 1, art. 184 ust. 1, pkt 10 lit. a i b, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami) oraz w związku z art. 211, art. 212 i art. 258 ust. 1. pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zm.)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1

  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2010 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2010 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3

  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 r. pod nazwą „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 4

  Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 r. pod nazwą „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

  § 5

  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 r. pod nazwą „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

  § 6

  Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 r. pod nazwą „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
  § 7


  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 r. pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

  § 8

  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 r. pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.
  § 9

  Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 r. pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2010 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

  § 10

  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 r. pod nazwą „Dotacje celowe w 2010 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.

  § 11

  Paragraf 6 Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie:

  Ustala się dochody w kwocie 36 427,11 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42 056,07 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

  § 12

  Paragraf 7 Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie:

  1. Dotacje podmiotowe dla:
  1) gminnej instytucji kultury na łączną kwotę - 60 000 zł,
  2) innych podmiotów w wysokości - 96 200 zł,
  w tym:
  - ( OSP ) w wysokości - 96 200 zł.
  zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

  2. Dotacje celowe na łączną kwotę – 1 516 938 zł, zgodnie załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
  § 13

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 14
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Data wprowadzenia: 2010-11-04 1146
  Data upublicznienia: 2010-11-04
  Art. czytany: 1369 razy

  » zalącznik nr 1 - rozmiar: 35328 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » zalącznik nr 2 - rozmiar: 216576 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » zalącznik nr 3,4,5,6,7,8,9,10 - rozmiar: 133632 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne