A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 153/2019
» Pismo RIO i uchwały odnośnie projektu budżetu na 2020 rok
» Projekt budżetu na 2020 rok
» Uchwała Nr XVI/85/2019
» Uchwała Nr XVI/84/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XLIX/280/2010 RADY GMINY SKARZYSKO KOŚCIELNE

  28 wrzesień 2010r

  w sprawie: przystąpienia i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na rok 2011 na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 379010T w miejscowości Majków ul. Dębowa na długości 636,55 mb”.


  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 art. 18 ust. 1 i ust.2 pkt.9 lit.e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1. Gmina Skarżysko Kościelne przystępuje do realizacji zadania inwestycyjnego: ”Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 379010T w miejscowości Majków ul. Dębowa na długości 636,55 mb” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” współfinansowanego ze środków budżetu państwa.

  § 2. 1. Ustala się wartość zadania wymienionego w § 1 do kwoty 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).

  2. Zadanie realizowane będzie w latach 2010 – 2011, po uzyskaniu dofinansowania ze środków budżetu państwa w następujący sposób:
  – w 2010 roku kwota 12.200 zł
  - w 2011 roku kwota 987.800 zł

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  U z a s a d n i e n i e

  W związku z umieszczeniem w/w zadania w wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy Skarżysko Kościelne i ogłoszonym naborem wniosków w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” współfinansowanego ze środków budżetu państwa z terminem realizacji w 2011 roku, Gmina Skarżysko Kościelne postanawia przystąpić do realizacji wymienionego zadania. W celu możliwości jego realizacji, po akceptacji naszego wniosku, konieczne jest podjecie uchwały intencyjnej o przystąpieniu do programu oraz zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie Gminy, ponieważ jest to jeden z załączników do przedmiotowego wniosku.


  Data wprowadzenia: 2010-10-05 1307
  Data upublicznienia: 2010-10-05
  Art. czytany: 952 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne