A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów oraz wskaźnik zwiększający na rok 2020
» Zarządzenie Nr 170/2019
» Zarządzenie Nr 169/2019
» Zarządzenie Nr 168/2019
» Zarządzenie Nr 167/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XLVII/274/10 RADY GMINY |W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  31 sierpień 2010r

  w sprawie: przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnieniewysokości jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnejProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. ,,Baśniowy świat'.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłoszony konkursem Nr 1/1/9.1.1/POKL/2010.

  RADA GMINY u c h w a l a, co następuje:

  § 1

  1.Gmina Skarżysko Kościelne przystępuje do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Baśniowy świat”

  2. Projekt będzie realizowany w latach 2010- 2012 po zawarciu umowy o współfinansowanie z instytucją wdrażającą.

  § 2

  Upoważnia się Wójta Gminy Skarżysko Kościelne do zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego i podpisania weksla in blanco do kwoty wynikającej z dofinansowania projektu w Gminie Skarżysko Kościelne ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z odsetkami.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uzasadnienie

  Gmina Skarżysko Kościelne ubiega się o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednym z wymogów formalnych ubiegania się o dofinansowanie ww. projektu jest złożenie uchwały właściwego organu dysponującego budżetem, zatwierdzającej projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Celem projektu pt. „Baśniowy świat” jest prowadzenie punktów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 – 5 lat zlokalizowanych na terenie Gminy w:
  - Szkoła Podstawowa w Majkowie
  - Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu Skarbowym
  - Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim






  Data wprowadzenia: 2010-09-14 1246
  Data upublicznienia: 2010-09-14
  Art. czytany: 1032 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30




  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273



  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00



  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:



  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.



  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku




  SKRZYNKA PODAWCZA



  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne