A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 106/2019
» ZARZĄDZENIE NR 105/2019
» ZARZĄDZENIE NR 104/2019
» ZARZĄDZENIE NR 103/2019
» ZARZĄDZENIE NR 102/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA Nr XLVII/270 /2010 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  31 sierpień 2010r

  w sprawie: zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Michałów na lata 2010 – 2017.

  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.), oraz §10 ust.2 pkt. 1-2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 luty 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38 poz. 220 ze zm.)


  RADA GMINY u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:


  § 1. Zatwierdza się plan odnowy miejscowości Michałów na lata 2010 – 2017 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  § 2. Uchyla się Uchwałę Nr XLIV/254/2010 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
  27 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenie planu rozwoju miejscowości Michałów na lata 2010 – 2017.

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uzasadnienie:

  Niniejsza uchwała stanowi jeden z wymaganych załączników do wniosku składanego w SBRR w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i jest odpowiedzią na wytyczne Rozporządzenia MR i RW. Plan ten został zatwierdzony uchwałą Nr 2/ZW/2010 Zebrania Wiejskiego sołectwa Michałów z dnia
  19 sierpnia 2010 r.  Data wprowadzenia: 2010-09-14 1131
  Data upublicznienia: 2010-09-14
  Art. czytany: 905 razy

  » zalącznik - rozmiar: 360772 bajtów
  Typ pliku: image/pjpeg
  » zalącznik - rozmiar: 249887 bajtów
  Typ pliku: image/pjpeg
  » zalącznik - rozmiar: 334866 bajtów
  Typ pliku: image/pjpeg
  » zalącznik do planu - rozmiar: 445336 bajtów
  Typ pliku: image/pjpeg
  » zalącznik do planu - rozmiar: 480608 bajtów
  Typ pliku: image/pjpeg
  » zalącznik do planu - rozmiar: 504630 bajtów
  Typ pliku: image/pjpeg
  » zalącznik do planu - rozmiar: 411209 bajtów
  Typ pliku: image/pjpeg
  » zalącznik do planu - rozmiar: 411209 bajtów
  Typ pliku: image/pjpeg
  » zalącznik do planu - rozmiar: 498999 bajtów
  Typ pliku: image/pjpeg
  » zalącznik do planu - rozmiar: 458415 bajtów
  Typ pliku: image/pjpeg
  » zalącznik do planu - rozmiar: 418197 bajtów
  Typ pliku: image/pjpeg
  » zalącznik nr 1 - rozmiar: 267776 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne