A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 153/2019
» Pismo RIO i uchwały odnośnie projektu budżetu na 2020 rok
» Projekt budżetu na 2020 rok
» Uchwała Nr XVI/85/2019
» Uchwała Nr XVI/84/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XLIV/259/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  27 maj 2010r

  w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXXV/176/2009 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2009-2012.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1

  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/176/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2009-2012 zmieniony Uchwałą Nr XXXVI/182/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 września 2009 roku , Uchwałą Nr XXXVIII/206/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 3 grudnia 2009 roku, Uchwałą Nr XXXIX/218/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 grudnia 2009 roku , Uchwałą Nr XL/224/2010 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 stycznia 2010 roku, Uchwałą Nr XLIII/239/2010 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2009-2012 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  Uzasadnienie

  Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest konsekwencją realizacji zamierzeń dotyczących kierunków rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne. Stanowi podstawę do opracowania wykazu limitów wydatków na programy inwestycyjne oraz podstawę tworzenia projektów budżetu gminy w zakresie zadań inwestycyjnych na kolejne lata.
  WPI jest planem kroczącym, co oznacza, że będzie podlegał okresowej aktualizacji. Obejmować ona będzie wprowadzenie nowych zadań oraz uaktualnienie już ujętych w planie. WPI jest jednym z ważniejszych instrumentów polityki inwestycyjnej realizowanej w gminie, a ponadto dokumentem niezbędnym przy aplikowaniu o środki pozabudżetowe, a w szczególności środki z Unii Europejskiej.


  Data wprowadzenia: 2010-06-08 0913
  Data upublicznienia: 2010-06-08
  Art. czytany: 1032 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne