A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 12/2020
» miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
» zarejestrowane Komitety Wyborcze w wyborach Prezydenta RP
» Projekt nr 4
» Projekt nr 3
 • Ogłoszenia
 • Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

  Konkurs ofert

  Załącznik Nr 1
  do Zarządzenia Nr 7/10 Wójta Gminy
  Skarżysko Kościelne z dnia 09.02.2010r.

  Wójt Gminy Skarżysko Kościelne

  na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm./
  ogłasza

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
  na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2010.

  1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
  - organizacje pozarządowe;
  - podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm./
  2. Zlecenie realizacji zadania będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania – sukcesywnie w ciągu całego roku. Realizacja zadania może zostać powierzona więcej niż jednej organizacji.
  3. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań:
  I. Zapewnienie opieki dla dzieci i młodzieży z terenu gminy poprzez organizację zajęć edukacyjno- wychowawczych ( 2009 r. - kwota 20.000 zł ); - 42.000 zł
  II. Sport dla wszystkich - propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, organizacja imprez, zawodów, turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym wraz z wyjazdami na zawody ( 2009 r. - kwota 17.900 zł ); - 15.000 zł
  4. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym w terminie do 16 marca 2010 r. do godziny 15.00, zgodnie z regulamin konkursu dostępnym w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne – pok. 102 lub na stronie BIP.
  5. Szczegółowych informacji udziela pani Monika Mączyńska – inspektor w Urzędzie Gminy tel.41/2714466.
  Wójt Gminy
  Zbigniew Celski
  Skarżysko Kościelne, 09.02.2010 r.


  Data wprowadzenia: 2010-02-10 1258
  Data upublicznienia: 2010-02-10
  Art. czytany: 2064 razy

  » Regulamin konkursu - rozmiar: 66048 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wyniki konkursu 2010 - rozmiar: 17408 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Wzór oferty na realizacje zadania publicznego - rozmiar: 70656 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Monika Mączyńska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2019


  Grzybowa Góra - 933

  Kierz Niedźwiedzi - 757

  Lipowe Pole Plebańskie - 425

  Lipowe Pole Skarbowe - 274

  Majków - 901

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2258

  Świerczek - 263  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne