A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 106/2019
» ZARZĄDZENIE NR 105/2019
» ZARZĄDZENIE NR 104/2019
» ZARZĄDZENIE NR 103/2019
» ZARZĄDZENIE NR 102/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XXXIX/217/09 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE z dnia 30 grudnia 2009 r.

  30 grudzień 2009r

  w sprawie: wyrażenia zgody dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym na wynajem pomieszczenia w celu zainstalowania bankomatu.

  Na podstawie art. 18, ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241 ) oraz art. 53, ust. 2 w związku z art. 54 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jedn. w Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89; Nr 123, poz. 849; Nr 166, poz. 1172; Nr 176, poz. 1240; Nr 181, poz. 1290; Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1032; Nr 191, poz. 1410; Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056; Nr 234, poz. 1570; Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100; Nr 76, poz. 641; Nr 98, poz. 817 ), a także § 16 ust. 3 i § 6 ust. 1 i 2 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVI/184/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 września 2009 r. ogłoszoną w dniu 16.11.2009 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 477, poz. 3474 oraz § 4 ust.1 pkt 4 i § 5 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XXI/99/08 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 września 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych ( pomieszczeń ), wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, ogłoszonej w dniu 28.11.2008 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 246, poz. 3314;

  RADA GMINY
  uchwala, co następuje:


  § 1

  Wyraża się zgodę na wynajem przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego pod schodami „ starej” części budynku zajętego przez SP ZOZ, dla Banku Spółdzielczego w Wąchocku w celu zainstalowania bankomatu.


  § 2

  Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na bankomat wraz z urządzeniem do niego dostępu od strony ul. Iłżeckiej, zostaną przeprowadzone na warunkach określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Skarżysko Kościelne.


  § 3

  Niniejsza uchwała ma moc obowiązującą do czasu uchwalenia zasad, na podstawie których Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym będzie gospodarował własnym majątkiem trwałym w zakresie jego zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania, zgodnie z art. 53, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.

  § 4

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.


  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Data wprowadzenia: 2010-01-07 1259
  Data upublicznienia: 2010-01-07
  Art. czytany: 1107 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne