A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 175/2018
» Interpelacja Radnej Ewy Kępa z dnia 03 stycznia 2020 r.
» OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Uwaga! Zagrożenie ASF!
» Interpelacja Radnej Brygidy Lesiak z dnia 30 grudnia 2019 r.
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA Nr XXIX/148 /09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  02 marzec 2009r

  w sprawie: przekazania dodatkowej składki członkowskiej na rok 2009r przez Gminę Skarżysko Kościelne do Związku Międzygminnego pod nazwą „UTYLIZATOR”.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jed. Dz.U z 2001r Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, z 2003 r Dz.U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, Dz.U. Nr 214 poz. 1806, z 2004 r Dz.U. Nr 116 poz. 1203, Dz.U. Nr 153 poz.1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806, z 2005 r Dz.U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r Dz.U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U.
  Nr 173 poz. 1218,z 2008 r Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458) oraz Uchwały
  Nr XVI/107/2000 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 20 czerwca 2000r w sprawie przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do Związku Międzygminnego pod nazwą „UTYLIZATOR”, w związku z Uchwałą Nr 9/2008 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR” z dnia 2 grudnia 2008r w ustalenia terminu wpłaty
  i sposobu naliczenia dodatkowej składki członkowskiej.


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Rada Gminy wyraża zgodę na przekazanie przez Gminę Skarżysko Kościelne dodatkowej składki członkowskiej na rok 2009 na poczet realizacji zadań bieżących Związku Międzygminnego pod nazwą „UTYLIZATOR” w wysokości 11 025zł.

  § 2

  Wpłata dokonana zostanie w terminie do 05 marca 2009r.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Data wprowadzenia: 2009-03-10 1243
  Data upublicznienia: 2009-03-10
  Art. czytany: 972 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne