A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 12/2020
» miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
» zarejestrowane Komitety Wyborcze w wyborach Prezydenta RP
» Projekt nr 4
» Projekt nr 3
 • Ogłoszenia
 • Obwieszczenie

  Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z infrastrukturą techniczną

  Skarżysko Kościelne 2009.01.29.

  In.I.7627-2/08/09

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art.32 ust.2 i art.53 w związku z art. 19 ust.1i ust.2 pkt.4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn.zm.) oraz w związku z art.153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227)

  WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  Podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono:

  - decyzję Zn:In.I.7627-2/08/09 z dnia 29.01.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
  „Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego i gospodarczego na pawilon usługowo-handlowy obsługi stacji paliw wraz z jego rozbudową obejmująca:
  stację paliw płynnych i LPG ze zbiornikami podziemnymi na benzynę, olej napędowy i gaz propan-butan, zbiornikiem awaryjnym, osadnikiem piasku, odparownikiem, punktem zlewowym, separatorem i infrastrukturą techniczną, myjnię samochodową, wiatę nad dystrybutorami oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego i gospodarczego na pawilon usługowo-handlowy obsługi stacji paliw wraz z jego rozbudową, zbiornik na ścieki sanitarne, osłonę śmietnikową a także – zjazdy publiczne z drogi powiatowej i gminnej, drogi wewnętrzne z miejscami postojowymi oraz parkingiem przy ul. Kościelnej (droga powiatowa) - na działkach położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 3317, 3305 (droga powiatowa) i 3316 (droga gminna).

  Inwestorem przedsięwzięcia jest: Pan Marek Iskra zam. 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Spółdzielcza 4/30.

  data wywieszenia obwieszczenia: 29.01.2009r.
  Wójt Gminy (-) Zbigniew Celski


  Data wprowadzenia: 2009-01-29 1515
  Data upublicznienia: 2009-01-29
  Art. czytany: 2360 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Pypeć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2019


  Grzybowa Góra - 933

  Kierz Niedźwiedzi - 757

  Lipowe Pole Plebańskie - 425

  Lipowe Pole Skarbowe - 274

  Majków - 901

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2258

  Świerczek - 263  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne