A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 106/2019
» ZARZĄDZENIE NR 105/2019
» ZARZĄDZENIE NR 104/2019
» ZARZĄDZENIE NR 103/2019
» ZARZĄDZENIE NR 102/2019
 • Ogłoszenia
 • Obwieszczenie

  Budowa stacji paliw w Skarżysku Kościelnym

  In.I.7627-2/08 Skarżysko Kościelne 2008.12.04.


  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) w związku z art.153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227)

  WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  zawiadamia, o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
  „Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbudowa istniejącego budynku usługowego z przeznaczeniem na pawilon obsługi stacji paliw, na działkach położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul Kościelna, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 3317, 3305 (droga powiatowa) i 3316 (droga gminna).

  Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pana Marka Iskry zam. 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Spółdzielcza 4/30.
  Zgodnie z art.46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w związku z §.3 ust.1 pkt.35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),w/w przedsięwzięcie podlega postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
  Zgodnie z art.46a ust.7 pkt.4 ustawy Prawo ochrony środowiska organem właściwym do wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Skarżysko Kościelne.
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia jest wiążąca w stosunku do decyzji pozwolenia na budowę.
  Informacje o wniosku i raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez tutejszy Organ.

  Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania się z wnioskiem o wydanie przedmiotowej decyzji i pozostałą dokumentacją sprawy, w tym: raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz – składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków dotyczących planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.


  Data wywieszenia obwieszczenia: 04.12.2008r.
  Wójt Gminy
  (-) Zbigniew Celski


  Data wprowadzenia: 2008-12-04 1403
  Data upublicznienia: 2008-12-04
  Art. czytany: 2138 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Pypeć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne