A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 66/2019
» Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę
» Spis członków Świetokrzyskiej Izby Rolniczej
» Punkt selektywnej zbiórki odpadów
» Analiza stanu gospodarki odpadami komuanlnymi za 2018 rok
  • Ogłoszenia
  • Rejestracja przedpoborowych

    Rejestracja przedpoborowych

    Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz.2416, Nr 2416, Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1242) § 1 – 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji przed[poborowych (Dz. U. Nr 186, poz. 1377) informuję, że:
    1. W okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2008 r. zostanie przeprowadzona rejestracja przedpoborowych – mężczyzn urodzonych w 1990 r.
    2. Przedpoborowy zameldowany na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące na terenie gminy Skarżysko Kościelne obowiązany jest zgłosić się do rejestracji w terminie 23 – 24 października 2008 r. w budynku Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne pok. Nr 106.
    3. Przedpoborowy obowiązany jest zawiadomić pisemnie, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby Urząd Gminy o przeszkodach uniemożliwiających zgłoszenie się do rejestracji – najpóźniej w dniu wyznaczonym na zgłoszenie się do rejestracji.
    4. Przedpoborowy zgłaszający się do rejestracji obowiązany jest przedstawić dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
    Bliższych informacji na temat rejestracji przedpoborowych udziela Pan Piotr Piwowarczyk telefonicznie (tel. nr 0-41 271 44 66 wew. 32) lub osobiście pok. Nr 114 w budynku Urzędu Gminy w godzinach urzędowania.


    Data wprowadzenia: 2008-10-10 1002
    Data upublicznienia: 2008-10-10
    Art. czytany: 2099 razy

    Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Walkiewicz Michał
    » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
    Biuletyn Informacji Publicznej

    Urząd Gminy
    Skarżysko Kościelne


    Godziny otwarcia:

    Poniedziałek
    8:00 - 16:00
    Wtorek - Piątek
    7:30 - 15:30
    Liczba ludności na dzień 31.12.2018


    Grzybowa Góra - 953

    Kierz Niedźwiedzi - 766

    Lipowe Pole Plebańskie - 431

    Lipowe Pole Skarbowe - 276

    Majków - 922

    Michałów - 266

    Skarżysko Kościelne - 2291

    Świerczek - 273    Dyżur Dzielnicowego


    Godziny:

    Czwartek
    14:00 - 15:00    UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


    Nowe numery kont
    bankowych:    Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

    - subwencje, dotacje, dofinansowania,
    - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
    - dochody z Urzędów Skarbowych,
    - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


    Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


    PODATKI I OPŁATY:
    - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
    - zobowiązanie pieniężne,
    - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
    - dzierżawy,
    - najmy,
    - zajęcie pasa drogowego,
    - udostępnienie danych osobowych,
    - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


    Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


    - wadia i kaucje

    Bank Spółdzielczy w Wąchocku
    SKRZYNKA PODAWCZA    DZIENNIK USTAW


    MONITOR POLSKI
    Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
    ul. Kościelna 2a
    26-115 Skarżysko Kościelne